Basic Body Awareness Therapy

 

BASIC BODY AWARENESS THERAPY

"Der findes mange bøger, hvor man kan læse om, hvordan kroppen fungerer og hvad, der er godt for kroppen, men kroppen kan ikke læse og ud fra en bog kan kroppen ikke tilegne sig nye vaner og måder at bevæge sig på. Kun gennem regelmæssig træning kan kroppen indlære nye og mere harmoniske bevægelser baseret på det bevægemønster, der blev udviklet fra fødslen, men som med alderen går tabt"  (Gertrud Roxendahl m.fl., Levande människa).

 

Body Awareness Therapy (BBAT) en fysioterapeutisk behandlingsmetode.

 

Målet i BBAT er at fremme sundhed gennem øget bevægelseskvalitet og mere funktionelle bevægelsesvaner og væremåder i hverdagen.

I BBAT er det således ikke tilstrækkeligt at kunne huske noget, men derimod er det nødvendigt at kunne bearbejde fakta, afprøve og sammenlinge med dine tidligere erfaringer, undersøge dine evner, handlinger og forestillinger. Herigennem får du en unik forståelse for sammenhæng og forståelse for det, du lærer og et handleredskab til bevidst og selvstændigt at kunne bedømme egne muligheder.

 

I BBAT guides du derfor til at gå på opdagelse i dine vaner og bevægelser, i din kontakt til åndedrættet og hvordan du anvender dine ressourcer. Der er fokus på at opbygge kendskabet til sig selv gennem øget oplevelsesevne, handling og fremme selvforståelse og tro på egne muligheder for at mestre hverdagen.

 

I BBAT er der opmærksomhed på kroppens bevægecentrum og kroppens midtlinje. Der er opmærksomhed på kropsbevidsthed, på flowet i kroppen og i bevægelserne samt på friheden i åndedrættet. Herigennem træner du din koncentration, din mentale udholdenhed og fysiske balance.

En balanceret holdning, et frit åndedræt, accept og mental nærvær på en ikke vurderende måde er fokus punkter.

 

I BBAT træner du gennem forskellige øvelser derfor som det første at holde opmærksomhed på kroppen og kroppens signaler og derefter at holde opmærksomhed på sindet og tanker. Øvelserne er enkle og kræver ingen forudgående kendskab. De foregår liggende, siddende eller stående. Øvelserne er ikke fysisk krævende og tilrettelægges ud fra individuelle hensyn.

BBAT foregår såvel individuelt som på hold.

 

 

BBAT er udviklet af bevægelsesterapeut Jacques Dropsy, fysioterapeut Gertrud Roxendal samt svenske og norske fysioterapeuter. I starten var behandlingen primært tiltænkt psykiatrien, men grundet metodens mange kvaliteter har den langsomt vundet mere og mere indpas indenfor behandlingen af kroniske smertetilstande, vedvarende muskelspændinger, stress og stressrelateret sygdom, indenfor psykosomatikken, PTSD og ved manglefuld kropsbevidsthed og krops accept.

22 46 36 64

Copyright © All Rights Reserved